VIORMON 5SL

İÇERiK:

  • Giberellik asit (GA3)
  • B1 vitamini (Tiamin)
  • B3 vitamini (Nicotinik asit)
  • Bor

 

 

B1 Vitamini İşlevi (Tiamin) 

Tiamin, bitki yapraklarında doğal olarak üretilir ve kök büyümesini ve gelişimini arttırmak üzere köklere doğru ilerler.

Tiamin, bitkinin gelişim aşamalarında, kök sisteminin yeniden oluşumunu destekleyerek B3 vitaminine yardımcı olur; bitkinin tuzluluk, toprak patojenlerinden kaynaklanan streslerle baş etmesini sağlar ve besin alınımı arttırır.

Bitkiler kritik gelişim aşamalarında değişken iklim ve toprak koşullarına maruz kalırlar. Bu durum, mahsullerin büyümesini ve sağlığını ve dolayısıyla bitkinin güç ve verimini etkileyebilir. Bu nedenle B1 vitamini kullanımı, bitki metabolizmasında, bitkiye dinamik bir şekilde B1 vitamini sağlayan bir emniyet subabı olarak görülür. Bu kendinden kontrollü subab optimal bir gelişim için birincil önem taşır; çünkü bitkinin B1 vitaminine ihtiyaç duyup duymadığını veya sorunsuz bir gelişim için kök sistemine göndermeye yetecek miktarda B1 vitamini üretip üretmeyeceğini kesin olarak belirlemek zordur.

Giberellin Nedir?

Giberellinler (GA'lar); gelişimi düzenleyen ve sap uzaması, çimlenme, dormansi, çiçeklenme, cinsiyet expresyonu, enzim indüklemesi, yaprak ve meyve gelişim süreçlerini etkileyen bitki hormonlarıdır. Üretim kalitesini ve miktarını arttırır ve geliştirir.

Giberellik Asit (GA3) Nerede Etki Gösterir?

  • Bitki hücrelerinde bölünmeyi ve uzamayı arttırır.
  • Bitkilerin gelişiminde auxinlerle sinerji içerisinde hareket eder.
  • Auxinlerin biyosentezine yardımcı olur ve sinerjik olarak bitki gelişimini ve gücünü arttırır.
  • Meyve tutumu, meyve gelişimi ve olgunlaşması üzerinde dolaylı ve destekleyici olarak etki gösterir.
  • Özellikle çekirdeksiz türlerde meyve çapına katkıda bulunur ve arttırır.

Bor'un İşlevi

Bor, bitki içerisinde şeker hareketi ve meristematik hücrelerin oluşumu için gereklidir. Bunlar bitki gelişiminde ve büyümesinde belirleyici rol oynar. Bor; döllenme ve tohum gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.

B3 Viatmini (Nicotinik Asit) Nasıl Katkı Sağlar.

B3 vitamini; bitkilerde doğal halde bulunur ve fotosentez sürecini destekleyerek metabolizmaya yardımcı olur.

B3 vitamini 50'den fazla enzimin doğru şekilde çalışması için gereklidir. Stres koşulları altında B3 vitamininin sentezi kesintiye uğrar ve fizyolojik bozukluklara yol açar. Bu bitkinin güç ve verimini değiştirir. Dolayısıyla B3 vitamininin kullanımı, bitkinin optimal bir şekilde büyümesi ve gelişimi için farklı bitki kısımlarına sürekli enerji sağlanmasına katkıda bulunur.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DÖNEMLERİ

 BİTKİ ADI    KULLANIM AMACI VE DÖNEMİ   KULLANMA    DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Çekirdeksiz Üzümler

İri salkım ve iri daneli elde etmek için

Birinci Uygulama: Çiçek kapsüllerinin %70 döküldüğü devrede

İkinci Uygulama: 1. uygulamadan 10-12 gün sonra, danelerin 3mm çapında saçma iriliğine ulaştığı zaman yapılır. 

20 ml / 100 l su

Üzüm ve bağ yaprağı:

3 gün

 

Ürün Sınıfı Bitki Besleme Ürünü
Ticari Marka Viormon 5SL
Ürün Açıklaması Giberellik asit (GA3), B1 vitamini (Tiamin), B3 vitamini (Nicotinik Asit) ve Bor içeren bitki gelişim düzenleyicidir.
Ürün İçeriği

Giberellik asit (GA3)

B1 vitamini (Tiamin)

B3 vitamini (Nicotinik asit)

Bor

Ürün tavsiyeleri Çekirdeksiz Üzümler
Etiket Etiket için tıklayınız.
Ruhsat/Tescil Tescil için tıklayınız.
Broşür Broşür için tıklayınız.
© Copyright 2021 - Bu sitede kullanılan tüm içeriklerin telif hakları "Adagro Zirai İlaç Hayvancılık Tarım Sanayii " e aittir